HomeРазвлеченияRelated VideosMore From: kompagrooves

PIPO sou si mèt jaz HMI supose concerne ak dossier "TRUCK" (KAMION) la! (SOUNDBITES)

60 ratings | 10092 views
PIPO sou si mèt jaz HMI supose concerne ak dossier "TRUCK" la!
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (11)
jessie saint georges (6 months ago)
biznis se biznis yon neg ap travay yon kote li santi li kafe plus lajan yon lot kote li kite sa pagin pil pawol ampil nan sa non pou rayichien  gintan ap rele pipo gro cochon  gra bon kile ayisien ap sispan retire haine nan ke yo pou fre yo depi nou pa rinmin yon moun minm tuye si nou ta jwinn touyel nou tap fel
isamene josephe (6 months ago)
jessie saint georges épa manti non savle di moun nan paka chanje lavil se mare bel kod t mare kotel teye ya
le SAINT (6 months ago)
Klike sou lien saa Pou konn fason pou fe lajan sou net lap bn pou ou http://MyMoneyHour.com/?userid=34989
Allande Rosier (6 months ago)
Moun kap joure pipo yo nouse kokorat yon jazz paka peye yon nèg tout kantite kob lap bezwen pouli foksyone non menm lè yon nèg bezwen 1000 $ pou yon gig fòk djazz la balil menm lè lipa genyenl
Resan Dave (6 months ago)
Misye pa di anyen laa .gwo kochon gra kisa noute fe pou belkod pat ale .nou mechan mesye la planta mwen mete avek nou
sander phito Beaubrun (6 months ago)
Resan Dave al anba
Sadrack Brevil (6 months ago)
Baz, fòw pa wèl, konsa non, zanmi. Paske tout sad kap fèt Nan lavi son kesyon2disipli'n, ou imajine bèl kòd. Gen dwa Al Nan truck la, epi sil pa gen disipli'n, tout salfè, li pa janm, reyisi baz. Paske anpil fwa 2pans, konn' ale pi would, ke ti sa nap rantre, elè, konsaaah! Wka toujou remake tout bagay toujou parèt ensifizan' Nan Jew, paske nou pa janm mezure2pans nou, pa rapò, an Tisa nap rantre. See sak rele anbon, kreyòl, fòk, ou,aprann kwoke makout'ou, kote menw ka, rivea-wi; eske sa pajanm rivew brother_pou AP travay menm kote ak yon moun, epi nou touche menm salè epi, Pou sezi wè wfè plus progrè pass moun saaah!! Mwen menm, mpa kouri voye Monte konsa non , mwen panseke qjan misye tou jere vil, q modèl disipli'n, bèlkòd bay tèt li, pouke salè li te konn', rantre Nan jazz la ta dwe satisfèl, paske Gon kesyon2jesyon tou wi' mezanmi. Mwen menm afè moun ta konprann valèt pa janm genyen pass mèt li, mpanse son vye mantalite kap rann' moun. Paske esklav,wi. Paske depi, yon gen presenp, marye ak bon konprann, melanje ak disipli'n, makonnen, ak jesyon, Nan wout progrè, wap 2ja, jwenn direksyon bonèw.
Claude j Bien aime (6 months ago)
Resan Dave konfrè m’ panse li byen pale, eksperyans pa m’ nan peyi blan an ,gen moun ki chwazi fè karyè nan yon job ki pa peye plis ke 12 a 13 dola lè men se pa chenn yo mete nan pye w se chwa w’ yo pa fòse w, mwn pafètman dakò ak opinyon Pipo
Watson Célis (6 months ago)
Sat truck la menm an pale an kreyol pou m konprann tt bgy mtn c anglais
Richemond Noel (6 months ago)
Tèt chaje..al ye laaar
Jeffranc Leonardo (6 months ago)
Bn bgy

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.