HomeСпортRelated VideosMore From: Norrøna

NORRØNA Magazine - Myrkdalen, The Dark Valley

46 ratings | 15477 views
Something happens when the dark valley turns white with snow. Norrøna Ambassadors Kjetil Isaksen and Torkel Karoliussen enjoy an exceptionally deep 2011 winter in the great freeride sidecountry terrain of Myrkdalen, near Voss, on Norway's west coast. Read the story and see long version at: http://www.norrona.com/magazine
Category: Спорт
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (9)
MaydaySkiing (6 years ago)
Feeet, glede mæ til vinterferien!
William (6 years ago)
Utrolig fet video! Men har et spørsmål: Hvor i alle dager kjørte dere? Står i myrkdalen nærmest hver helg !
pwer2dppl (6 years ago)
awawaw !! Damn the winter is just over and i cant wait for the next one...
Luuk van den Engel (6 years ago)
Does anybody now where this in myrkdalen? Route?
hawost (6 years ago)
@grisabonden777 skjønner ikkje helt hva du sier, men det ligner sykt på at det er veien mellom vinje og vannet i myrkdalen.
grisabonden777 (6 years ago)
@hawost nai, da e ikkje nett itte butikkjen pao Vinjo,fø da e verken Olvond edlao Hirt. Da dar e i hovudsak vinstra sio tao stolhais'n,nett aoante hyttefelte. Viss de tryne og skade dikkan dar, har me so jobbe dar ait hellvetes problem å fao dikkan ne att.Hogse ifjor,dao va da inkan "proffa" so prøvde seg i Aomotslie.Dai utlåyste aitt ras,og da va nestan ait onder at dai øvelevde.Prat me oss so e lokalkjende før de prøve dikkan pao nye, fårlege område, ellors so kan da gao gale.Og da ve injen.
hawost (7 years ago)
@andreasmjoes det er rett etter butikken på vinje mot vannet
nemoyui (7 years ago)
good video! what name is this song?
Andreas Mjoes (7 years ago)
Hei jeg har hytte i myrkdalen og jeg lurer på hvor de klippene i begynelsen av filmen er?,drit nice vid foresten!.

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.